Genetik Danışmanlık

Genetik Danışmanlık

Genetik danışmanlık, kalıtımsal hastalığı olan veya onları taşıma riski taşıyan kişilere ve akrabalarına hastalığın seyri ve tedavi yöntemleri ile nüks riskleri ve çözümleri hakkında bilgi vermektir. Genetik danışmanlık bu alanda eğitim almış genetik uzmanı, doktor, biyolog, moleküler biyolog ya da psikolog tarafından verilebilir. Danışmanın görevi danışanlara mevzu bahis hastalık ile ilgili bilgileri eksiksiz ve anlaşılır olarak aktarmak, çözüm yolları sunmak ve varsa kıllarındaki soru işaretlerini gidermektir. Danışmanlık yönlendirme değil bilgilendirme amaçlıdır; karar hasta ve yakınları tarafından verilir. 

Kimler genetik danışmanlık almalı?

- 35 yaş ve üzeri annelik yaşı
- Gebelikte 3’lü 2’li tarama testlerinde risk faktörü görülmesi
- Gebelikte ultrason anomalilikleri
- Gebelikte teratojen (maruziyeti bebekte yapısal bozukluk oluşturabilecek maddeler) bir madde maruziyeti
- Tekrarlayan spontan abortus öyküleri (düşük)
- Translokasyon taşıyıcısı (kendisi sağlıklı) ebeveyn
- Ailede kalıtsal hastalığı olan çocuk öyküsü
- Akraba evliliği
- İnfertilite problemleri
- Ailede çoklu kanser öyküsü
- 40 yaş öncesi kanser öyküsü
- Ailevi akdeniz ateşi
- Cinsiyet gelişim bozuklukları
- Kas hastalıkları
- Zekâ geriliği
- Büyüme-gelişme geriliği
- Kısa boy 
-Çoklu organ anomalileri
- İşitme ve görme problemleri

Bilimsel yöntem: Güvenilir sonuçlar

Elde edeceğimiz genetik bilgi, insan moleküler genetiği ve tıbbi genetik alanında uzman kadromuz tarafınızdan sizlere açıklanır ve kullanımınıza sunulur. ​