onkoSTAR

Kanser Genotipleme Panelleri

o n k o S T A R
Kanser Genotipleme Panelleri

Kanserin genetik yapısını hassas bir şekilde çözerek, size uygun tedavi stratejilerinin geliştirilmesine imkan verir.

onkoSTAR panellerimiz;

Hedefe yönelik tedayi uygulamalarının geliştirilmesinde,
İmmünöterapi uygulamalarının etkinliğinin belirlenmesinde,
Kemoterapi stratejilerinin geliştirilmesinde, sizlere çok değerli bilgiler sunar. 

onkoSTAR yeniliklerimiz;

1,000'den fazla gen ve genetik faktörün analizini gerçekleştirerek,
immünoterapi biyobelirteçleri MSI, TMB ve PD-L1,
PARP inhibitörleri terapisi için kritik olan heterozigosite kaybı (LOH) gibi çok önemli faktörleri inceler. 

onkoSTAR özelliklerimiz;

ONKOSTAR panellerimiz Mikrosatellit Instabilitesi (MSI) ve Tümör Mutasyon Yükü (TMB) gibi önemli genetik değişiklikleri ve biyobelirteçleri tek bir test içerisinde tespit ederek size hayati bilgileri sunmak üzere tasarlanmıştır.  

onkoSTAR 1021

onkoSTAR 1021 testimiz;
- immünoterapi biyobelirteçleri PD-L1,
- Tümör Mutasyon Yükü (TMB),
- Mikrosatellit İnstabilitesi (MSI),
- Heterozigosite Kaybı (LOH) ve
- HLA biyobelirteçlerini analiz eden 1021 gen içerikli en kapsamlı testimizdir.

onkoSTAR 1021 testimiz;
- İleri evre solid tümörü bulunan hastalar,
- Standart tedavi protokollerini takip edemeyen hastalar,
- İkinci basamak veya sonrası tedavi gereksinimi olan hastalar,
- Nadir tümör oluşumu gözlemlenen vakalar,
- Primer tümörü bilinmeyen durumlarda sizlere yardımcı olabilecektir.

onkoSTAR 1021 testimiz onkoloji alanında uzun yıllar süren çalışmalarımızın sonucunda geliştirilmiştir.

onkoSTAR 1021 testimizde kanser profillemesi ile alakalı önemli çalışmalar sonucunda belirlenmiş 1021 genin yanı sıra HLA, MSI, PD-L1, TMB ve LOH gibi parametreleri de belirleyen testimiz, hekiminize immünoterapi de dahil olmak üzere hangi tedavi stratejilerinin size daha faydalı olacağı konusunda hayati bilgiler sunar.

onkoSTAR 1021 testimiz Türkiye'de bulunan Genetik Tanı Merkezimizde, onkoloji analizlerinde yüksek hassasiyet ve özgüllük değerleri ile çalıştığı saygın bilimsel dergilerde yayınlanmış birçok yayın ile göstermiş olan MGI-DNBSEQ-G400 cihazlarında çalışılır ve sizlere hızlı/güvenilir sonuçlar sağlar.

Gen listesine ve örnek rapora buradan ulaşabilirsiniz.

onkoSTAR 673

673 gen içerikli kanser genotipleme testimiz.