onkoDETECT

Kanser Tarama Testi

o n k o D E T E C T
Kanser Tarama Testi

Kanseri daha ortaya çıkmadan önce tespit etmeye yönelik tarama testi.

Çoklu kanser tarama testleri
Multiple Cancer Early Detection Tests

onkoDETECT testimiz kanda bulunan "tümör kaynaklı hücre dışı serbest DNA" (cftDNA) moleküllerinde bulunan kanser belirteçlerini ve buna ek olarak metilasyon paternlerini kullanır. cftDNA molekülleri, tümör hücrelerinin programlı ölümü (apoptozu) veya nekrozu sonucu yıkımı sonucunda kan dokusuna salınan DNA molekülleridir.  

Valide edilmiş ilk kanser tarama testi

onkoDETECT testimizin tespit kapasitesi vaka-kontrollü bir çalışma olan Circulating Cell-free Genome Atlası (CCGA) çalışması ile valide edilmiştir. Likit biyopsi testleri arasında son teknolojiyi kullanan testimiz, 50'den fazla kanser türünde ortak kanser sinyallerini tespit etme ve kanser sinyalinin kaynağını belirleme kabiliyetine sahiptir.

50'den fazla kanser türü

onkoDETECT testimiz kolunuzdan alınacak basit bir kan örneğinden, 50'den fazla kanser türü için, vücutta kanser hücrelerinin varlığını yüksek hassasiyet ve doğruluk ile tespit eder. Elde edilen kanser sinyali, ileri yapay zeka programları ile birleştirilmiş algoritmalar ile kanserin kökenini belirlemede kullanılır ve tanıya yönelik testlerin yönlendirilmesi sağlanır. Özellikle agresif ilerleme gösteren ve tarama testleri ile tespit edilemeyen kanser türlerini tarayan onkoDETECT testimiz %99.5 özgüllük ile sonuç verir.

Klasik tarama yöntemleri ile tespiti mümkün olmayan kanserler

Mevcut kanser tarama uygulamaları, sadece 5 kanserin taranmasında kullanılmaktadır.
onkoDETECT testimiz ise, 50'nin üzerinde kanser türüne ait hücreleri yüksek hassasiyet ve özgüllük oranları ile tespit eder ve örneğinizin Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya Eyaleti, San Francisco şehrinde bulunan laboratuvarımıza varmasını takip eden 10 iş gününde* vereceği sonuçlar ile size arzuladığınız huzuru sunar. ​

SEER programı

Amerika Birleşik Devletleri, National Institutes of Health (NIH) - National Cancer Institute (NCI) bünyesinde gerçekleştirilen The Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) programında açık bir şekilde ortaya koyulduğu üzere, tarama opsiyonları bulunmayan kanserler, kansere bağlı ölümlerin çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Erken tanı hayat kurtarır - özellikle metastaz öncesi...

Çağımızın hastalığı olarak da nitelenen kanserde tedavi başarısını geliştiren en önemli faktör erken tanıdır. Mevcut tarama testleri meme, kolon, serviks, prostat ve akciğer kanseri gibi önemli kanserlerin taranmasında başarılıdır ancak;

- güvenilir tarama yöntemi olmayan kanser türleri için,

- hallk arasında "sinsi ilerleyen" olarak nitelenen, geç belirti veren ve tanı koyulduğunda ileri evrelerde olan kanser türleri için,

- ilk tanı sırasında kökeni kesin olarak belirlenemeyen kanser türleri için maalesef kanser tedavi sonuçları beklenenin altındadır.

onkoDETECT testimiz;

onkoDETECT testimiz, aşağıda listelenen kanser türleri için erken ve güvenilir bir tarama opsiyonu sunarak, size önemli bilgiler sunar.​

Tanı esnasında kanserin metastazdan önce yakalanması durumunda, 5 yıl sağ kalım oranının %89'a kadar yükseldiği gözlemlenmiştir.

 Tanı esnasında kanserin metastaz göstermiş olması durumunda, kanser spesifik 5 yıl sağ kalım oranının %21'e kadar düştüğü gözlemlenmiştir.

Kansere bağlı ölümlerin %70'inin güvenilir tarama opsiyonları ile engellenebileceği ön görülmektedir.Kapsam

onkoDETECT testimiz geniş klinik çalışmalar sonucunda 50'den fazla kanser türünün taranmasında kullanılabileceğini göstermiştir:

• Adrenal kortikal karsinoma
• Ampulla of Vater
• Anüs
• Apandisit karsinomu
• Distal safra kanalı
• Intrahepatik safra kanalı
• Perihilar safra kanalı
• Üriner, İdrar kesesi
• Kemik
• Meme
• Seviks (Rahim ağzı)
• Kolon ve Rektum
• Özofagus ve Özofagogastrik kesişim
• Safra kesesi
• Gastrointestinal stromal tümor
• Gestasyonel Trofoblastik Neoplazmlar
• Böbrek
• Larinks
• Lösemi
• Karaciğer
• Akciğer
• Hodgkin ve Hodgkin-olmayan Lenfoma
• Cilt Melanomu
• Malignant Plövral Mezotelyoma
• Merkel Hücreli Karsinoma
• Burun boşluğu ve paranazal sinüsler
• Nazofarenks
• Apandisite ait nöroendokrin tümörleri
• Kolon ve Rektuma ait nöroendokrin tümörleri
• Pankreasa ait nöroendokrin tümörleri
• Ağız boğluğu
• HPV-ilişkili, p16+ Orofarenks
• p16- Orofarenks ve Hipofarenks
• Yumurtalık, Fallopi tüpü ve Primer Periton
• Pankreas ekzokrini
• Penis
• Plazma hücreli miyeloma ve plazma hücre bozuklukları
• Prostat
• İnce bağırsak
• Karın ve torasik yumuşak doku sarkomu
• Viseral organlar
• Baş ve boyunun yumuşak doku sarkomları
• Retroperitonun yumuşak doku sarkomu
• Üst gövde ve ekstremite yumuşak doku sarkomu
• Alışılagelmişin dışında histoloji gösteren ve bölgelerde bulunan yumuşak doku sarkomu
• Mide
• Testis
• Renal pelvis üreter
• Uterus karsinom ve karsinosarkomu
• Uterus sarkomu
• Vajina
• Vulva 

%99.5 kanser tespit özgüllüğü

onkoDETECT testimizin klinik çalışmalarda göstermiş olduğu %99.5 özgüllük, gereksiz yere girişimsel analiz yapılmasının önüne geçer. Yalancı pozitif oranı %0.5 dir.

%88.0 kanser köken tespit hassasiyeti

onkoDETECT testimiz yapılan çalışmalarda pozitif sonuç alınan hastalada kanser orijinini (en yüksek 2 ihtimal olarak) %88 başarı ile belirlemiş ve tanısal testlerin tasarlanıp kanserin standart tarama testlerine nazaran 1 yıla yakın bir süre erken tanımlanmasını sağlamıştır.

%76.3 kanser tespit hassasiyeti

onkoDETECT testimiz gerçekleştirilen çalışmalarda 12 ölümcül kanseri tespit etmede %76.3 başarı göstermiştir. Mevcut alternatifler arasında ve sağladığı olanaklar bağlamında bu çok önemli bir orandır.

Sonuçlar

onkoDETECT testimizden alınabilecek olası sonuçlar:

KANSER SİNYALİ TESPİT EDİLMEDİ
Kan örneğinde kanser dokusuna ait olduğu düşünülen herhangi bir genetik sinyal tespit edilmedi. onkoDETECT testimizin tüm kanser tiplerini tespit etmediğini ve tüm kanser türlerinin kan yoluyla tespit edilemeyeceğini unutmamak gerekir. Dolayısı ile bu sonuç tüm kanserleri tamamen dışlamaz.
Sonraki basamaklar: Hekiminizin tavsiye edeceği rutin kanser tarama testleri iledevam ediniz. onkoDETECT testimizi yıllık olarak tekrarlayabilir, olası kanser gelişimini önceden tespit edebilirsiniz.

KANSER SİNYALİ TESPİT EDİLDİ
Kolunuzdan alınan kan örneğinde kanser dokusuna ait olduğu düşünülen bir genetik sinyal tespit edilmiştir. onkoDETECT testimizin sonuçları, elde edilen sinyal ile bağlantılı 1 ya da 2 adet doku belirlemesini de içerecektir (Kanser Sinyal Kaynağı).
Sonraki basamaklar: Hekiminizin tavsiye edeceği şekilde tanıya yönelik genetik ya da görüntüleme ile alakalı kanser testlerini uygulamaya başlayınız.