northSTAR

Likit Biyopside QCT farkı

n o r t h S T A R 
Tanı ve tedavide ihtiyacımız olan kutup yıldızı...

Onkoloji testleri arasında yenilikçi teknoloji... Kan örneğinden kanser genotiplemesini gerçekleştirerek, tedavi stratejisi geliştirilmesini sağlamakla kalmaz, tedavi sürecinin başarısını da tedavi sürecinde alınan kan örneklerinde yaptığı analizler ile takip eder.

Dokuya gerek kalmadan, kolunuzdan alınacak bir kan örneğinden detaylı analiz.

NORTHSTAR panelimiz biyopsi almanın mümkün olmadığı ya da tercih edilmediği durumlarda, kolunuzdan alınacak basit bir kan örneğinden çalışılan ileri moleküler genetik testimizdir. 

Hem ilk evrede yapılan SELECT opsiyonu ile derin ve hassas okuması ile FDA onaylı akıllı ilaç tanımlamasında, hem de ilerleyen süreçte tedavi etkinliğini aberant (düzensiz) metilasyon tespiti ile analiz eden RESPONSE opsiyonu ile tedavi etkinliğini inceleyen NORTHSTAR testimiz, size bu zorlu süreçte ihtiyacınız olan yol gösterici olacaktır.

n o r t h S T A R s e l e c t
Tümör genotiplemede ihtiyacımız olan hassasiyet.

Onkoloji testleri arasında yenilikçi teknoloji... Kan örneğinden kanser genotiplemesini gerçekleştirerek, tedavi stratejisi geliştirilmesini sağlamakla kalmaz, tedavi sürecinin başarısını da tedavi sürecinde alınan kan örneklerinde yaptığı analizler ile takip eder.

Kapsam

Kanserogenez ile alakalı 84 genetik faktörü QCT Teknolojisi ile güçlendirilmiş Yeni Nesil Sekanslama (Next Generation Sequencing, NGS) teknolojisi ile değerlendiren testimiz, kanserin IIIüncü ya da IVüncü aşamasında olan hastalar için terapi planlamasında kullanılacak değerli bilgiler sunar.

84 genetik faktör; 80 gende bulunan SNV (single nucleotide variants) ve indels, 24 gende bulunan CNAs (copy number alterations), 8 gen ile ilgili bulunan füzyon protein oluşumudur.

Endikasyonlar

3üncü ya da 4üncü evre Solid Kanserli hastalar için tedavi planlamasında likit biyopsi değerli bilgiler sağlar. Bu bilgiler, ilk tedavi planlamasında ya da hastalık sürecinde alternatif tedavi imkanları arasında seçim yapılmasında çok önemlidir.

Gen listesi

84 gen için tekil nükleotid değişimini (single nucleotide variants, SNVs), 24 gen için kopya sayısı değişimlerini (copy number variants, CNVs) ve 8 gen için füzyon protein oluşumunu QCT Teknolojisi ile güçlendirilmiş Yeni Nesil Sekanslama (Next Generation Sequencing, NGS) teknolojisi ile inceleyen testimiz, FDA onaylı akıllı ilaç kullanım planlamasında ve de immuno-onkolojik tedaviler seçiminde çok önemli bilgiler sunar. 

Performans

Yeni Nesil Sekanslama (Next Generation Sequencing, NGS) teknolojisini güçlendiren QCT Teknolojimiz, kanda bulunan tümör DNA moleküllerini (circulating tumor DNA, ctDNA) tekil molekül seviyesinde tespit etmemize ve incelememize olanak sağlar.

 Ultra-high capture efficiency (ultra-yüksek yakalama etkinliği) ve unique bioinformatic analysis (benzersiz biyoinformatik analizleri) sayesinde Northstar Select testimiz, SNV / indel ve füzyon proteinlerini 15-30 nanogram örneğin (nanogram, gramın milyarda biridir) içerisinde %0.02-0.04 oranına karşılık gelen, iki molekül dahi olsa, tespit edebilmektedir. Testimizin analitik performansı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.​

northSTARresponse
Kanser tedavisini moleküler seviyede takip ediyoruz.

​QCT Teknolojisi ile güçlendirilmiş teknolojisi sayesinde sinyal analizinde 10 katın üzerinde artışı sağladığımız testimiz, kanser hücrelerine özgü olarak metile olan yüzlerce genomik lokusu inceleyen testimiz, hastadan alınan bir kan örneği ile likit biyopsi olarak gerçekleştirildiği için tümör örneği gerektirmez. ​

Karsinogenez ile alakalı bu genomik lokuslardaki metilasyon seviyelerini inceleyen testimiz, hastanın tedavi stratejisine cevap verip vermediğini moleküler seviyede değerlendirmeye olanak sağlar.

Endikasyonlar

Kanser hücrelerinde metilasyon düzenleri değişen genetik lokusları belirlemeye yarayan testimiz, tümöre has genetik incelemeyi tümör dokusuna gerek kalmadan, likit biyopsi olarak gerçekleştirir. İleri evrede kanserli hastanın kolundan alınacak bir tüp kan örneğinden gerçekleştirilen analizlerimiz, tümöre özgü moleküllerin tekil molekül seviyesinde metilasyon değişimi açısından, zamana bağlı olarak incelenmesine olanak sağlar. Birçok kanser türünde ve terapi rejiminde performansını gösteren testimiz, zorlu zamanlarınızda size yol gösterecek kutup yıldızınız (Northstar) olacaktır (1, 11).

QCT Teknolojisi sayesinde >10x sinyal performansı ve tekil molekül seviyesinde analiz

Testimiz, hastadan alınacak kan örneğinde, tümör kaynaklı serbest DNA (tumor-derived cell-free DNA) analizi gerçekleştirir. Mevcut bilimsel araştırmalar, hastanın kanında dolaşan tümör-kaynaklı serbest DNA moleküllerindeki metilasyon paternindeki değişimlerin prediktif ve prognostik bir biomarker olduğunu göstermektedir (2-9). Kişiden bağımsız olarak, tekil nükleotid varyantı (single nucleotide variants, SNVs) temelli ctDNA inceleyen testlere kıyasla, metilasyon düzenini inceleyen testlerin daha genel ve geçerli bir belirteç olduğu ve ctDNA moleküllerinin daha düzenli ve kaliteli incelenmesine müsade ettiği gösterilmiştir. MRD gibi mevcut SNV-temelli ctDNA testlerinin yaklaşık 9 SNV'ye baktığı bilinmektedir. Ancak bu sayı testimizde 90'ın üzerinde metilasyonlu lokusa ulaşmaktadır, bu da sinyal ölçümünün 10 kat artması anlamına gelmektedir (10). Bu metilasyon sinyalinin seri kantifikasyonu kanserin sistemik tedaviye tepkisi veya ilerlemesi ile ilgili önemli bilgiler sunmaktadır. Bu da, görüntüleme analizleri ya da doku biyopsileri tarafından sunulabilecek bilgilere önemli bir katkı sağlamaktadır.

Tekil molekül seviyesinde kantifikasyon ile güçlendirilmiş analizler

Moleküler genetik analizlerimizde kullandığımız patentli Quantitative Counting Templates (QCT) teknolojisi sayesinde testimiz alınan örnek içerisinde bulunan metilasyon paterni belirlenen tümör moleküllerini çok yüksek hassasiyet ve özgüllük ile belirleyebilmektedir. Tümör Metilasyon Skoru her raporda sunulmakta ve ctDNA içerisinde hipermetile olan 500'ün üzerinde lokusun normalize toplamını belirtmektedir. Seri örneklem işlemleri sonrasında, geliştirmiş olduğumuz biyoinformatik analizler sayesinde tümör mevcudiyetini zamana bağlı olarak belirleyebilmekte, hastanın tedavi sürecinde nasıl ilerlediğini belirleyebilmekteyiz.

Tümör fraksiyonundaki değişikliği %0.2 seviyesinde belirler

Analitik validasyon çalışmalarında testimizin tümör fraksiyonundaki değişimleri %0.2 seviyesinde dahi istatistiksel olarak başarılı bir şekilde ve arzulanan hassasiyette belirlediği gösterilmiştir.

10 temel kanser türünde arzulanan hassasiyeti yakaladığı bilimsel çalışmalar ile gösterilmiştir

10 temel kanser türü ile yapılan çalışmalarda testimizin örneklerin %98'den fazlasında arzulanan hassasiyet ve özgüllük ile çalıştığı gösterilmiştir (11). Aşağıdaki grafiklerde, değişik kanser türlerinde karşılaşılan farklı tümör fraksiyonlarına bağlı olarak tümör metilasyon skorlarının değişimi gösterilmiştir.

​​​​​​​Referanslar

1. Ye et. al., “ Novel methylation-based, tissue-free ctDNA assay accurately quantifies longitudinal tumor burden changes for precision treatment monitoring” AACR abstract #526, 2021 AACR Conference
2. Nabet BY, Esfahani MS, Moding EJ, et al. Noninvasive Early Identification of Therapeutic Benefit from Immune Checkpoint Inhibition. Cell. 2020 Oct 15;183(2):363-376.e13. doi: 10.1016/j. cell.2020.09.001. Epub 2020 Oct 1. PMID: 33007267.
3. Bratman SV, Yang SYC, Iafolla MAJ, et al. Personalized circulating tumor DNA analysis as a predictive biomarker in solid tumor patients treated with pembrolizumab. Nat Cancer. 2020 Sep;1(9):873-881. doi: 10.1038/s43018-020-0096-5. Epub 2020 Aug 3. PMID: 35121950.
4. Nassar FJ, Msheik ZS, Nasr RR, Temraz SN. Methylated circulating tumor DNA as a biomarker for colorectal cancer diagnosis, prognosis, and prediction. Clin Epigenetics. 2021 May 17;13(1):111. doi: 10.1186/s13148-021-01095-5. PMID: 34001239.
5. de Vos L, Jung M, Koerber RM, et al. Treatment Response Monitoring in Patients with Advanced Malignancies Using Cell-Free SHOX2 and SEPT9 DNA Methylation in Blood: An Observational Prospective Study. J Mol Diagn. 2020 Jul;22(7):920- 933. doi: 10.1016/j.jmoldx.2020.04.205. Epub 2020 Apr 30. PMID: 32361006.
6. Jin S, Zhu D, Shao F, et al. Efficient detection and post-surgical monitoring of colon cancer with a multi-marker DNA methylation liquid biopsy. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Feb 2;118(5):e2017421118. doi: 10.1073/pnas.2017421118. PMID: 33495330.
7. Symonds EL, Pedersen SK, Yeo B, et al. Assessment of tumor burden and response to therapy in patients with colorectal cancer using a quantitative ctDNA test for methylated BCAT1/ IKZF1. Mol Oncol. 2022 May;16(10):2031-2041. doi: 10.1002/1878-0261.13178. Epub 2022 Jan 24. PMID: 35000264.
8. Reece M, Saluja H, Hollington P, et al. The Use of Circulating Tumor DNA to Monitor and Predict Response to Treatment in Colorectal Cancer. Front Genet. 2019 Nov 21;10:1118. doi: 10.3389/ fgene.2019.01118. PMID: 31824558.
9. Lianidou E. Detection and relevance of epigenetic markers on ctDNA: recent advances and future outlook. Mol Oncol. 2021 Jun;15(6):1683-1700. Doi: 10.1002/1878-0261.12978. Epub 2021 May 14. PMID: 33942482.
10. Reinert T, Henriksen TV, Christensen E, et al. Analysis of Plasma Cell-Free DNA by Ultradeep Sequencing in Patients With Stages I to III Colorectal Cancer. JAMA Oncol. 2019;5(8):1124–1131. doi:10.1001/jamaoncol.2019.0528
11. Internal data on file, Dec 2022.