Onkoloji

Kişiselleştirilmiş Tıp Uygulamaları

Kanser, çağımızın en önemli sağlık problemlerinden birisidir ve genetik bir hastalıktır. Yeni nesil genetik testler sayesinde kanser dokusunun genetik profillemesi yapılabilir. Kanser hücrelerinin genetik profilinin tanımlanması; tanı, tedavi ve koruma evreleri için hayati bilgiler içerir.​​

Kanser testleri değişik evrelerde uygulanabilir.

Kanser oluşumundan önce, kanser varlığını inceleyen* onkoDETECT testimiz,

Kanser dokusu üzerinde genetik profilleme gerçekleştiren onkoSTAR panellerimiz,

Kanser genetik profillemesi için doku örneğine gerek bırakmadan, kolunuzdan alınacak kan örneğinden gerçekleştirebileceğimiz nortSTAR select testimiz,

Kanser tedavisi sürecinde, tedavi etkinliğini takip edebileceğimiz northSTAR response testimiz.

Onkoloji panellerimiz

Kanser tedavisinde hedefli tedavilerin etkinliği gün geçtikçe daha da anlaşılmaktadır. Ancak, unutmamak gerekir ki bu tedavilerin başarısı, mevcut hedefli tedavilerin arasında hastanın genetik yapısına uygun olanının belirlenmesi ve doğru şartlar ile uygulanmasına bağlıdır.

Tümör genotipleme

Tümörün moleküler profilini çözümlemek için geliştirilen çoklu gen içerikli onkoloji panellerimiz, İzmir Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezimizde bu alanda mevcut son teknoloji ve analizler kullanılarak hem FFPE (doku) hem de likit (sıvı) biyopsi örnekleri ile uyumlu olarak tasarlanmıştır. İnsan moleküler genetiği alanındaki son bilimsel buluşlar ile şekillenen ve sekanslama cihazlarındaki son gelişmeler ile daha da ileriye giden analizlerimiz, biyoinformatik araçların bizlere sunduğu imkanlar ile sizlere çok daha hassas, doğru ve etkin/etkili çözümler sunmamıza olanak sağlamaktadır.

Bir teste karar vermeden önce mutlaka;

- tedavi sürecinizi takip eden uzmanınızdan onkoloji panellerimizden hangisinin size en büyük faydayı sağlayacağını danışınız,
- Tıbbi ve Moleküler Genetik uzmanlarımız ile görüşmek ve analiz panellerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşınız,
- testinizi yapacak kuruluşun TC Sağlık Bakanlığı tarafından genetik testler sunmaya ve gerçekleştirmeye yetkili bir Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi (eski adıyla Genetik Tanı Merkezi) olduğuna emin olunuz,
- sadece testin size sunumunda değil, analiz sonuçlarınızı almanızın sonrasında da gerekli olabilecek genetik danışmanlık gibi hizmetler ile sonuçlarınızın tedavi sürecinize entegrasyonunu sağlamaya yetkili bir Genetik Tanı Merkezi olduğuna emin olunuz.

Analizlerimi neden bir genetik tanı merkezinde ​​gerçekleştirmeliyim?

- Türkiye sınırları içerisinde bireylerin genetik yapısını inceleyen genetik testleri sunmaya, uygulamaya ve gerçekleştirmeye sadece ve sadece TC Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri (eski adıyla Genetik Tanı Merkezleri) yetkilidir.
- Yetkili olmayan bir kişi veya kuruluş aracılığı ile yaptıracağınız testin tanı ve tedavi sürecinize entegrasyonunda, sizin için hayati öneme sahip olabilecek deneyim, bilgi ve birikimden uzak kalabilirsiniz.
- Yetkili olmayan bir kişi veya kuruluş aracılığı ile yaptıracağınız testin kalite ve güvenilirlik oranları, uygulama koşulları ve etkinliğinden hiçbir zaman emin olamazsınız.
- Genetik testler uygulama ve gerçekleştirme konusunda yetkili olmayan kişilerin sizlere sunacağı bilgiler arasında, size, tedavinize ve hatta genel olarak hayatınıza zarar verecek yanlış bilgi ve/veya uygulamalar olabilir.

Neden çoklu gen içeren bir OnkoStar Paneli seçmeliyim?

- Tedavi planının tam ve eksiksiz olarak tasarlanması, size fayda sağlayacak etken maddelerin kullanılması için karşı karşıya olduğumuz tümör oluşumunun altında yatan genetik faktörlerin tam ve eksiksiz olarak tanımlanması gereklidir.
- Tedavi sürecinizde zaman kaybına izin vermeden, en etkin ve etkili tedavinin en uygun şekilde hazırlanmasına imkan sağlar.
- Tedavi planlamasında kurulu bir algoritması olmayan tümörlerde genotipin belirlenmesi tedavi stratejilerinin hassasiyetini arttırır.
- Nadir tümörlerde dokunun genotipinin anlaşılması mevcut bilimsel çalışmaların az olmasından dolayı zordur ancak aynı öneme sahiptir.
- Homologous Recombination (HR) ile ilgili moleküllerin genlerinde meydana gelecek mutasyonlar gibi moleküler olayların belirlenmesi, over, meme, prostat ve pankreas kanserleri gibi kanserlerde büyük öneme sahiptir.

Next Generation Sequencing (NGS) teknolojisi nedir?

Panelimiz içeriğinde bulunan gen ve genetik faktörleri incelemek için kullanılan teknoloji Yeni Nesil Sekanslamadır (Next Generation Sequencing, NGS).
Gen ve genetik faktörlerin incelenmesi sonucunda kullanılabilecek kemoterapi, akıllı ilaç, immün terapi gibi tüm tedavi stratejileri için sonuçlar elde edilir.

Neden testinizi İzmir Genetik'te yaptırmalısınız?

- İzmir Genetik olarak test öncesinde sizlere tüm gerekli bilgilendirmeleri sağlıyor, testinizin kapsam-sınırlamalar ve performans değerleri ile alakalı sizlere tüm gerekli desteği sunuyoruz.
- İzmir Genetik olarak analiz süresince örneğinizin tüm gerekli kalite kontrollerini geçmesini, analizlerin ulusal ve uluslararası standartlarda teknik ve teknolojiler kullanılarak tamamlanmasını sağlıyoruz.
- İzmir Genetik olarak analiz sonrasında test sonuçlarınızın tanı ve tedavi sürecine başarılı entegrasyonu için gerekli tüm moleküler ve tıbbi genetik uzmanlığını size sunuyoruz.

Daha fazla bilgi için;

Daha fazla bilgi için moleküler ve tıbbi genetik alanında uzman kadromuza 0544 GEN ETİK (0544 436 3845) numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

onkoDETECT

Kanser tarama testi

Tümör oluşumu başlamadan önce, kansere ait moleküler imzaları kan örneğinde tespit eden testimiz.

onkoDETECT

onkoSTAR

Kanser profilleme testi

Kanser tanısı alınmasını takiben, doku örneğinde genetik analizler gerçekleştirerek, doğru tedavi stratejilerinin belirlenmesini sağlayan testimiz.

onkoSTAR

northSTAR
select

Likit biyopsi testimiz

Biyopsi örneği alınmasının zor ya da imkansız olduğu durumlarda, serbest DNA analizleri ile tedavi strateji belirlemesini sağlayan testimiz.

northSTARselect

northSTAR
response

Tedavi etkinliğini izleyen testimiz

Kolunuzdan alınacak bir kan örneğindeki serbest DNA moleküllerini analiz ederek, tedavi etkinliğini takip eden testimiz.

northSTARresponse