İzmir Genetik
Hastalıklar Değerlendirme Merkezi

2015 yılından beridir, yanınızdayız...

Genetik; sadece yasa ve kanunlar ile değil, bilimsel etik ve öncelikle ile de ilerleyen bir bilimdalıdır. Dolayısı ile, genetik testlerin sunumu ve uygulaması ile ilgili olarak sadece ve sadece TC Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezlerinin (eski adı ile Genetik Tanı Merkezlerinin) yasal olarak yetkili olduğunu unutmayınız.